Bác Hồ với thiếu niên nhi đồng

(Bác quàng khăn đỏ cho thiếu nhi)

CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 121 NĂM NGÀY SINH CHỦ TỊCH

HỒ CHÍ MINH VĨ ĐẠI. (19/05/1890 – 19/05/2011)

Chủ tịch Hồ Chí Minh – Lãnh tụ thiên tài người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam anh hùng giải phóng dân tộc danh nhân văn hóa thế giới đã đi xa nhưng để lại cho chúng ta di sản tinh thần to lớn những tư tưởng vô giá những giá trị nhân văn cao cả trong đó đặc biệt là tư tưởng đạo đức cách mạng. Cả cuộc đời và sự nghiệp của Người là tấm gương sáng ngời cho toàn Đảng toàn dân toàn quân ta nguyện phấn đấu suốt đời học tập và noi theo.

(Bác với các em học sinh)

Sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh quan tâm đặc biệt đến các cháu thiếu niên nhi đồng là những người chủ tương lai của nước nhà. Trong thư gửi học sinh nhân ngày khai trường đầu tiên của nước Việt Nam mới Bác viết : “Non sông Việt Nam có trở nên tươi đẹp hay không dân tộc Việt Nam có bước tới đài vinh quang để sánh vai với các cường quốc năm châu được hay không chính là nhờ một phần lớn ở công học tập của các em”. Trong Di chúc Bác viết : “Cuối cùng tôi để lại muôn vàn tình thân yêu cho toàn toàn dân toàn Đảng cho toàn thể bộ đội cho các cháu thiếu niên và nhi đồng”.

(Bác vui tết thiếu nhi 1/6)

Với sự quan tâm đặc biệt ấy năm nào Bác cũng dành một thời gian nhất định để gặp gỡ các cháu hoặc gửi thư thăm hỏi các cháu nhân ngày khai giảng năm học mới ngày quốc tế thiếu nhi 1/6 ngày tết trung thu. Và đi đến đâu Bác cũng tiếp xúc với các cháu thiếu niên nhi đồng không những trong nước mà còn cả các cháu thiếu nhi quốc tế. Tấm lòng của Bác thật bao la.

(Bác vui tết Trung thu)
 

(Bác đón các cháu đến chúc thọ)

(Bác với thiếu nhi Tatgakitank)

Phương Nam 18/05/2011.

*** http://blog.yume.vn/xem-blog/bac-ho-voi-thieu-nien-nhi-dong-.phuongnam1959.35D34BDE.html

@

Chủ tịch Hồ Chí Minh – Lãnh tụ thiên tài người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam anh hùng giải phóng dân tộc danh nhân văn hóa thế giới đã đi xa nhưng để lại cho chúng ta di sản tinh thần to lớn những tư tưởng vô giá những giá trị nhân văn cao cả trong đó đặc biệt là tư tưởng đạo đức cách mạng. Cả cuộc đời và sự nghiệp của Người là tấm gương sáng ngời cho toàn Đảng toàn dân toàn quân ta nguyện phấn đấu suốt đời học tập và noi theo.

@

Sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh quan tâm đặc biệt đến các cháu thiếu niên nhi đồng là những người chủ tương lai của nước nhà. Trong thư gửi học sinh nhân ngày khai trường đầu tiên của nước Việt Nam mới Bác viết : “Non sông Việt Nam có trở nên tươi đẹp hay không dân tộc Việt Nam có bước tới đài vinh quang để sánh vai với các cường quốc năm châu được hay không chính là nhờ một phần lớn ở công học tập của các em”. Trong Di chúc Bác viết : “Cuối cùng tôi để lại muôn vàn tình thân yêu cho toàn toàn dân toàn Đảng cho toàn thể bộ đội cho các cháu thiếu niên và nhi đồng”.
Với sự quan tâm đặc biệt ấy năm nào Bác cũng dành một thời gian nhất định để gặp gỡ các cháu hoặc gửi thư thăm hỏi các cháu nhân ngày khai giảng năm học mới ngày quốc tế thiếu nhi 1/6 ngày tết trung thu. Và đi đến đâu Bác cũng tiếp xúc với các cháu thiếu niên nhi đồng không những trong nước mà còn cả các cháu thiếu nhi quốc tế. Tấm lòng của Bác thật bao la.