NGƯỜI NỮ CÁN BỘ GIÁO VIÊN TRƯỚC NHỮNG THỜI CƠ VÀ THÁCH THỨC TRONG THỜI HỘI NHẬP WTO

By VƯỜN PHONG LAN -...(HỘI HOA LAN,CÂY CẢNH - TPHCM)

 
NGƯỜI NỮ CÁN BỘ GIÁO VIÊN TRƯỚC NHỮNG THỜI CƠ VÀ THÁCH THỨC TRONG THỜI HỘI NHẬP WTO
Nguyễn Thị Kim Liên
                Nhiệm vụ vẻ vang và cao quý lâu nay của ngành giáo dục là đào tạo con người cho xã hội nhằm đáp ứng các yêu cầu thực tiễn trong từng thời kì từng giai đoạn lịch sử như chiến đấu bảo vệ xây dựng và phát triển đất nước. 

More...